Het Liesker Procesfinanciering kennisnetwerk

Procesfinanciering vereist kennis van vele onderwerpen en rechtsgebieden. Liesker Procesfinanciering beschikt daarom over een uitgebreid Kennisnetwerk van ervaren topspecialisten, veelal op juridisch, fiscaal, notarieel en financieel gebied. Voor de inschatting van risico’s van ingediende aanvragen en als sparringpartner voor de advocaten, kan Liesker Procesfinanciering putten uit de kennis van haar Kennisnetwerk. Daar profiteren onze klanten van mee. Leden van het Kennisnetwerk kunnen door onze klanten ook gevraagd worden als onafhankelijk bestuurder of toezichthouder op te treden dan wel zich als expert bij bemiddeling of schadebegroting in te zetten.

Het Nieuwe Werken

Veel leden van ons Kennisnetwerk zijn (jong)gepensioneerden die het leuk vinden hun enorme kennis en ervaring nog zakelijk in te kunnen zetten, maar dan wel in eigen tijdsbesteding. Wij vinden het belangrijk om de enorme capaciteit aan menselijk kapitaal van senioren nuttig in te blijven zetten: het komt de rechtszaken die wij financieren ten goede én we bieden een flexibele werkplaats en mogelijkheid om ook ná pensionering zakelijk actief te blijven.

Kennisnetwerk

Liesker Procesfinanciering komt graag in contact met ex-rechters, ex-advocaten, ex-accountants en overige specialisten voor de uitbouw van haar Kennisnetwerk. Mocht u geïnteresseerd zijn om uw ervaring c.q. kennis op een bepaald vakgebied op dossierbasis in te zetten, dan nodigen wij u graag uit voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. De leden van het Kennisnetwerk van Liesker Procesfinanciering worden regelmatig uitgenodigd voor expertmeetings. Ook kunnen zij gebruik maken van onze kantoorfaciliteiten.