Bel Ons: +31 (0)76 530 36 00

Kartelschade

Kartelschade

De meeste mededingingszaken die wij financieren zijn schadeclaims die volgen op een uitspraak van de Europese Commissie of een nationale mededingingsautoriteit.

In dergelijke gevallen is de aansprakelijkheid van de onderneming die wordt aangeklaagd al vastgesteld. De omvang van de schade moet echter nog worden bepaald en dat is meestal de uitdaging. Vorderingen tot schadevergoeding wegens inbreuken op het mededingingsrecht vergen doorgaans een complexe feitelijke en economische analyse.

Vorderingen bij de civiele rechtbanken vanwege geleden kartelschade worden steeds vaker ingesteld door benadeelde partijen, vaak afnemers van de partijen die samen een kartel vormden. Het biedt de mogelijkheid vergoeding te verkrijgen voor gemaakte verliezen en/of gederfde winsten.

Er zijn al velen schadeclaims ingediend bij Nederlandse rechtbanken, onder meer naar aanleiding van het liftenkartel, het paraffinewaskartel, het staalkartel, het luchtvrachtkartel en het natriumchloraatkartel.

De hausse in kartelschadeclaims in Nederland is te verklaren door de ontvankelijke houding van Nederlandse rechtbanken om dergelijke claims te willen beoordelen. De vroege uitspraken van Nederlandse rechtbanken waren gunstig voor eisers en hebben meer compensatieacties aangetrokken.

Ga naar Liesker Kartelschade

Heeft u een kansrijke claim?