Bel Ons: +31 (0)76 530 36 00

Erfrecht

Erfrecht

Een erfenis kan worden afgehandeld op basis van een testament of op basis van de wettelijke regeling daaromtrent. In het eerste geval bepaalt het testament wie de erfgenamen zijn en wat zij erven. In het tweede geval is er geen testament en bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn en wat hen toekomt.

Meestal is er geen testament opgesteld en bepaalt de wet wie erft. In dat geval ontstaan er regelmatig conflicten tussen de erfgenamen van de overledene.

Wellicht heeft u gegronde redenen om de verdeling bij een erfenis niet te aanvaarden. In dat geval kunt u via een procedure voor de rechtbank van eerste aanleg het deel dat u toekomt opeisen.

Liesker Procesfinanciering biedt financiering voor dergelijke claims. Dit kan interessant zijn indien u als eiser niet over de middelen of de risicobereidheid beschikt om de procedure te beginnen.

Heeft u een kansrijke claim?