Procesfinanciering in faillissement

Rechtszaak als verdienmodel, procesfinanciering in faillissement ook mogelijk

De markt voor procesfinanciering groeit voorzichtig. De voordelen zijn evident. Risico’s zijn er echter ook, vooral als het gaat wringen tussen de cliënt en zijn financier.

In het faillissement van Hendriks Metaal uit Nijmegen weigert een grote Duitse debiteur een rekening van ruim € 340.000 te betalen. De pandhouder van de vordering is tevens bestuurder van de holding waar het metaalbedrijf onder valt. Hij zoekt nu naar mogelijkheden om de debiteur tot betaling te dwingen. Hij overlegt met een partij die bereid is alle proceskosten op zich te nemen. Een eerste procesfinancier haakte af. De huidige kandidaat ziet volgens het faillissementsverslag meer kansen in de claim. Erik Jansen (39), advocaat bij Poelmann van den Broek uit Nijmegen, staat de pandhouder bij. ‘Dit is zo’n situatie waarbij er een grote claim ligt, maar de failliete crediteur en de pandhouder niet de middelen hebben om deze af te dwingen, mede omdat in Duitsland en naar Duits recht moet worden geprocedeerd,’ legt Jansen desgevraagd uit. ‘Ik zie dat vaker in faillissementszaken. De debiteur is in zo’n geval de lachende derde. Dat wil ik graag helpen voorkomen.’

NO CURE, NO PAY
Wanneer een eiser de kosten van een procedure van een claim niet kan of wil betalen, kan hij een procesfinancier in de arm nemen. Deze financier betaalt alle proceskosten, ook als de zaak op niets uitloopt. Betaalt de debiteur wel, dan krijgt de procesfinancier een deel van de opbrengst, gemiddeld dertig procent na aftrek van kosten. ‘Procesfinanciering leent zich voor vrijwel elk juridisch geschil, mits er een direct opeisbare geldvordering aanwezig is,’ zegt Rein Philips (37), directeur van procesfinancier Resbreast in Den Haag., dat sinds 2015 actief is. Hij noemt onder meer bestuurdersaansprakelijkheid, internationale arbitrage en geschillen over intellectueel eigendom en tussen aandeelhouders. Anders dan bij incassobedrijven is het bij procesfinanciers niet de bedoeling om in naam van de cliënt te incasseren of om de vordering in haar geheel over te nemen. Procesfinanciering in faillissement is ook mogelijk. Procesfinanciering springt in het gat waar advocaten zich door het ‘no cure, no pay’-principe verre van moeten houden.

Lees snel het volledige artikel.

Bron: Het Advocatenblad