‘No cure no pay’ is wel degelijk mogelijk via procesfinanciering