Liesker Legal financiert Bouw State-claim

Liesker Legal kan in overleg met de betrokken klanten uitlatingen doen over haar betrokkenheid als procesfinancier bij de mogelijke claim tegen Hans Wiegel in de Bouw State-zaak. Hierover verschijnt een publicatie op Quotenet.