Bel Ons: +31 (0)76 530 36 00

Over Ons

Home Over ons

Over Liesker Procesfinanciering

Liesker Procesfinanciering, anno 2011, is opgericht door Chris en Sara Liesker beiden voormalig advocaten.

Wij hebben procesfinanciering ontwikkeld vanuit onze uitgebreide praktijkervaring waarin gebleken is dat er vele kansrijke zaken niet worden doorgezet of zelfs – aangevangen vanwege een financieel te sterke wederpartij. De behoefte om dat maatschappelijk onrecht tegenwicht te bieden heeft geleid tot de realisatie van Liesker Procesfinanciering.

Kern van de onderneming is het team van voormalige advocaten en – rechters; ons Legal Team. Onze mensen zijn hooggekwalificeerd en ieder ervaren en gespecialiseerd op hun specifieke vakgebied. Liesker Procesfinanciering maakt daarnaast gebruik van een uitgebreid (internationaal) kennisnetwerk van professionals. Eveneens de top van de advocatuur. Maar ook fiscalisten, accountants, real estate specialisten en daar waar nodig de beste expertise die verkrijgbaar is.

Sara Liesker en Chris Liesker
Chris en Sara Liesker
Normen en waarden

Normen en Waarden

De kosten van het voeren van gerechtelijke procedures zijn door de jaren heen behoorlijk gestegen. De aanzienlijke honoraria van advocaten en de onzekerheid over de uitkomst van een rechtszaak kan een ondernemer doen besluiten een zaak niet te starten of niet voort te zetten ook al bestaat er wel degelijk een goede kans op een succesvolle afloop.

Soms zijn ondernemingen in ernstige financiële moeilijkheden geraakt als gevolg van de inbreuken die de aanleiding vormen voor de vordering. Financiering door derden biedt toegang tot het recht voor benadeelde partijen die anders niet in staat zouden zijn te procederen.

Procesfinanciering zorgt ervoor dat het rechtssysteem voor iedereen toegankelijk is en een ieder gelijke kansen biedt, niet alleen grote bedrijven met voldoende middelen.

Hoe we werken bij Liesker Procesfinanciering

Hoe Wij Werken

Als gevolg van de aanzienlijke kosten die een rechtszaak met zich brengt zijn veel ondernemers terughoudend met het starten van een zaak, ook al staan zij volledig in hun recht.

Sommige bedrijven beschikken gewoon niet over voldoende financiële middelen om de hoge kosten van een rechtszaak te kunnen betalen. Anderen hebben wel voldoende middelen, maar besteden dit geld bij voorkeur aan andere belangrijke doeleinden, zoals noodzakelijke investeringen of de terugbetaling van een banklening. Soms maakt men zich ook zorgen over de tijd en energie die een rechtszaak vergt.

Gedurende de afgelopen tien jaar heeft Liesker Procesfinanciering aanzienlijke ervaring opgedaan met het financieren van rechtszaken, waaronder kartelschadezaken en octrooigeschillen.

Expertise Liesker Procesfinanciering

Ervaring

Liesker Procesfinanciering is de pionier in procesfinanciering in Nederland. Sinds haar oprichting in 2011, heeft Liesker meer dan 120 zaken gefinancierd.

Wij bieden ondernemingen en advocatenkantoren de garantie dat wanneer we een zaak aannemen, we de procedure ook van begin tot einde zullen financieren. We betalen alle kosten van de rechtszaak, die met name zullen bestaan uit advocaat- en gerechtskosten.

Advocatenkantoren en ondernemingen willen uiteraard het liefst samenwerken met een gerenommeerde financier die ervaring heeft met het financieren van claims en ethiek hoog in het vaandel heeft staan. Dit is wat Liesker Procesfinanciering haar clienten biedt.

Heeft u een kansrijke claim?