Bel Ons: +31 (0)76 530 36 00

Category: Blog

Inzage door nabestaanden in PRISMA-rapporten zorgaanbieder?

Publicatie van mr. Jacqueline de Vries, Holla Advocaten, preferred partner van Liesker.   Op 23 september jl. deed het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch een interessante uitspraak. Ter beoordeling lag een verzoek op grond van artikel 843a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (‘Rv’) van een vader inhoudende de afgifte van, dan wel de inzage in, twee PRISMA-rapporten.

De voordelen van portfolio procesfinanciering

Meerdere zaken kunnen vaak prima in één financieringsvehikel worden ondergebracht; dit wordt portfolio financiering genoemd. De zaken binnen de portefeuille kunnen een mix zijn van claims en zaken waarin de onderneming de gedaagde partij is. Een dergelijke mix verlaagt over het algemeen de kosten van het verstrekte kapitaal, omdat de risico’s worden gespreid; de financier

Coronaschade en procesfinanciering

De coronacrisis hakt er behoorlijk in bij het Midden-en Kleinbedrijf. Een derde van de MKB-bedrijven in de industriële sector verwacht op korte termijn in de financiële problemen te komen, blijkt uit een enquête van brancheorganisaties FPT-VIMAG en FME onder honderden directeuren in de maakindustrie. Vraaguitval is een belangrijke reden voor de verslechterde situatie. Daar komt

Van Benthem & Keulen in zee met Liesker Procesfinanciering

14 december 2020 DOOR JORIS RIETBROEK Van Benthem & Keulen is het grootste advocatenkantoor tot nog toe dat een samenwerking aangaat met Liesker Procesfinanciering. Door deze stap kunnen cliënten van het Utrechtse advocatenkantoor gebruik maken van procesfinanciering bij zakelijke geschillen met een belang van minimaal 500.000 euro. Liesker Procesfinanciering in Breda bestaat sinds 2011 en

Weer succes voor Liesker Procesfinanciering

De gebroeders Bas en Aad van Toor, beter bekend als het duo Bassie & Adriaan, moeten enkele acteurs die een rol hadden in hun televisieseries een schadevergoeding betalen. In totaal gaat het om bijna 30.000 euro, 15.000 euro plus de wettelijk rente. Onderwerp van de zaak was een vergoeding voor het gebruik van hun prestaties

Procesfinanciering … maar natuurlijk!

Inmiddels is procesfinanciering in Nederland niet meer de grote onbekende bij het bedrijfsleven. Steeds meer ondernemers maken de afweging om de kosten van een rechtszaak niet zelf te willen dragen. Een civiele procedure is voor een ondernemer altijd een onwelkom incident, dat niet past in zijn normale bedrijfsvoering. Procesfinanciering biedt een aantrekkelijk alternatief, omdat een

TESTIMONIALS

Litigation funding allows lawsuits to be decided on their merits, and not based on which party has deeper pockets or stronger appetite for protracted litigation.
New York Supreme Court Justice Eileen Bransten

Heeft u een kansrijke claim?