Bel Ons: +31 (0)76 530 36 00

Category: Blog

Ondernemingsrecht gaat bij ons vooral over ondernemen

Publicatie van mr. Rien Braakman, Nexa Velo Advocaten, preferred partner van Liesker.   2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar van COVID-19 en het jaar van grote economische veranderingen. Nationaal en internationaal geldende maatregelen om het virus in te dammen hebben onmiskenbaar hun stempel gedrukt op de liquiditeit, de bedrijfsvoering en de verdienmodellen van

Beëindiging van een aannemingsovereenkomst

Publicatie van mr. Jacob Henriquez, Ploum Rotterdam Law Firm, preferred partner van Liesker Twee manieren waarop een opdrachtgever een aannemingsovereenkomst kan beëindigen is door opzegging (art. 7:764 BW) of door ontbinding (6:265 BW).   Er zijn gevallen denkbaar waarin een opdrachtgever meent dat er gronden zijn voor ontbinding van de aannemingsovereenkomst. Denk aan de situatie

EU maakt snelheid voor de energietransitie (Fit for 55)

Publicatie van mr. Jaap Feenstra, Ploum Rotterdam Law Firm, preferred partner van Liesker. Het is bij veel mensen bekend dat onder de huidige politieke verhoudingen in de wereld Europa een van de belangrijkste voortrekkers is op het gebied van een duurzaam milieubeleid. De EU behoort tot de eerste ondertekenaren van het Verdrag van Parijs uit

Vaccinaties en de werkvloer

  Publicatie van mr. Leonie Ouwersloot-Koster, JPR Advocaten, preferred partner van Liesker.   Het thuiswerkadvies is sinds eind september 2021 gewijzigd. We zien dat steeds meer bedrijven hun werknemers weer vragen (deels) op kantoor te komen werken. Deze beweging terug naar kantoor wordt door velen weer omarmd. Men vindt het weer fijn om (deels) op

Vereffening van een nalatenschap

Publicatie van mr. Paul Schepel, JPR Advocaten, preferred partner van Liesker. Als u kiest voor beneficiair aanvaarden, dan moet een nalatenschap eerst worden vereffend voordat hij wordt verdeeld. Dat houdt in dat alle bezittingen en schulden worden geïnventariseerd, waarna de schulden zoveel mogelijk betaald worden uit de nalatenschap voordat u een eventueel restant kunt verdelen.  

Advies aan de Hoge Raad over de ‘corona huurkortingen

Publicatie van mr. Egbert Schelhaas, Holla Advocaten, preferred partner van Liesker.   De advocaat-generaal heeft op 30 september advies uitgebracht aan de Hoge Raad over de ‘corona huurkortingen’ Op 30 september 2021 heeft de Advocaat-generaal Wissink (‘AG’) een advies uitgebracht aan de Hoge Raad over de huurprijsvermindering wegens Corona. Klik hier voor dit advies. Het is

TESTIMONIALS

Litigation funding allows lawsuits to be decided on their merits, and not based on which party has deeper pockets or stronger appetite for protracted litigation.
New York Supreme Court Justice Eileen Bransten

Heeft u een kansrijke claim?