Procesfinanciering in rechtszaken en arbitragezaken

Welkom op de website van Liesker Procesfinanciering, marktleider in Nederland. Wij verstrekken procesfinanciering voor alle soorten rechtszaken en arbitragezaken met een claimwaarde vanaf € 150.000,–. Als vergoeding ontvangt Liesker Procesfinanciering een aandeel in de opbrengst van de rechtszaak, maar uitsluitend bij succes. Zo procedeert u financieel risicoloos!

Klanten van Liesker Procesfinanciering zijn bedrijven en particulieren, curatoren en claimstichtingen die op zoek zijn naar een oplossing voor het financieren van de kosten van een rechtszaak. Als Liesker Procesfinanciering uw rechtszaak financiert, nemen wij alle kosten van u over: de advocaatkosten, de deurwaarderskosten, de griffierechten, de kosten van deskundigen én de eventuele proceskostenveroordeling. Met procesfinanciering vergroten wij de toegang tot de rechter en nemen wij de ongelijkheid tussen procespartijen weg.

Aanvragen kunnen bij Liesker Procesfinanciering worden ingediend in iedere stand van uw rechtszaak: bij aanvang, halverwege of pas in appel. U kunt rechtstreeks of via uw advocaat een aanvraag bij ons indienen. Uw aanvraag wordt beoordeeld door ons deskundige juridische team, indien nodig aangevuld met specialisten uit andere disciplines. Bij acceptatie van uw zaak staan onze experts als extra sparringteam uw advocaat terzijde.

Uw aanvraag bij Liesker Procesfinanciering is kosteloos. Bij acceptatie kan uw eigen advocaat de rechtszaak voor u voeren, zonder dat u of hij zich nog zorgen hoeven te maken over de facturen:
Liesker Procesfinanciering verstrekt de financiële slagkracht!